Zloděj u zpovědi

Zloděj je ve zpovědnici a zároveň krade farářovi hodinky a zpovídá se.
Říká: „Já kradu!“
Farář říká: „Snad kradl jsem!“
Zloděj: „Ukradl jsem hodinky!“
Farář: „Tak je vrať!“
Zloděj: „Tady je máte!“
Farář: „Já je nechci. Vrať je majiteli.“
Zloděj: „Ale on je nechce!“
Farář: „Tak si je nech!“